Avís legal

Dades de la empresa

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades identificatives de la empresa.
  • Denominació social: MOLINS INDUSTRIALS MADEREROS SA en endavant "MIMSA"
  • C.I.F: A25006511
  • Domicili Social: Cr Tarragona 1 25191 - (Lleida) - Lérida
  • Telèfon: 973 210 632
  • Email: mimsaharinas@gmail.com
 

Propietat intelectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen al present lloc web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de MIMSA i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el tractament informàtic, la distribució, la difusió, ni la modificació, la transformació o la descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al titular, sense el permís previ i per escrit del mateix MIMSA. L'usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant-ne prohibit l'ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per MIMSA. MIMSA vetllarà pel compliment de les condicions anteriors com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercint-se totes les accions que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.