Productes

MIMSA - Molinos Industriales Madereros, S.A.

FARINES DE FUSTA
I CLOSCA DE FRUITS SECS

Tant en farines de fusta com a la de closca de fruits secs, disposem d’un ampli ventall granulomètric estandarditzat, amb possibilitat d’adaptar-nos a les demandes tècniques dels nostres clients.

La humitat de les farines de closca de fruita seca és molt similar a la de la matèria primera que correspon.

No és així a la farina de fusta, ja que el procés de fabricació s’inicia amb l’assecatge del producte, fins a deixar-lo en valors del 4 al 12%.

La presentació d’aquestes farines s’efectua tant en sacs de paper de 25 kg de capacitat paletitzats, com en big-bags de diferents mides, així com en cisternes a granel.

MIMSA és la primera empresa espanyola fabricant de farina de fusta, mantenint des de l’any 1962 un procés en continua evolució.

empresa-mimsa

Demana informació sense compromís